Wykonanie zamówienia a błędy w projekcie

przez Jakub Baraniewski dnia 3 października 2012

Coraz częściej zgłaszają się do mnie klienci od których Zamawiający żąda usunięcia wad usterek, które nie wynikają z winy Wykonawcy lecz z błędnego przygotowania dokumentacji projektowej.

Dla przykładu:

1) Wykonawca wybudował budynek ściśle wg. wskazań SIWZ i dokumentacji technicznej. Po roku pęka konstrukcja budynku ze względu na błędnie wykonany projekt, poprzedzony wcześniejszą nierzetelną ekspertyzą geologiczną terenu. Na danym podłożu należałoby wybudować budynek w innej technologii niż technologia wskazana w Zamówieniu.

Wykonawca wybudował budynek zgodnie z zamówieniem, więc nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku wskazania niewłaściwej technologii do budowy tego budynku.

2) Wykonawca wybudował drogę – zjazd z autostrady, który „nie trafia” w drogę, do której miał prowadzić.

Jeżeli drogę wykonał zgodnie z projektem nie odpowiada za powstały stan faktyczny – przebudowa zjazdu autostrady może oczywiście zostać wykonana nawet przez tego samego wykonawcę ale w ramach robót dodatkowych za odrębnym wynagrodzeniem.

Zamawiający często maja problem z błędną dokumentacją projektową, a najłatwiejszym sposobem rozwiązania problemu jest nakłanianie Wykonawcy robót do usunięcia usterek.

Ostateczny efekt nie jest zgodny z oczekiwaniami – więc winny jest Wykonawca robót. Jego najłatwiej „postawić w szachu”:

nie odbierzemy robót

nie zapłacimy wynagrodzenia

rozgłosimy ,że jesteście nierzetelni itp…

Znacznie trudniej jest przyznać się do błędu na etapie projektowania i znacznie trudniej pociągnąć do faktycznej odpowiedzialności za szkodę projektanta.

Dlaczego trudniej ?

Firmy budowlane i drogowe (mimo trudnej sytuacji rynkowej) są bardziej wypłacalne od projektantów, których ubezpieczenie OC często wynosi tylko kilkadziesiąt tysięcy złotych a projektują obiekty o wartości dziesiątek lub nawet setek milionów złotych

Wykonawco, jeżeli wykonałeś zamówienie zgodnie ze wskazaniami technologicznymi projektu budowlanego (w tym projektu drogi) nie pozwól się zmusić do ponoszenia konsekwencji za cudze błędy.

O ile wystawiony przez Ciebie dokument gwarancyjny nie rozciąga Twojej odpowiedzialności na wady tkwiące w projekcie, lub w ogóle nie wystawiłeś oddzielnego dokumentu gwarancji, odpowiadasz wyłącznie za wady tkwiące w wykonanym  przez Ciebie przedmiocie Zamówienia.


{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: