Prawie jak protest to nie odwołanie.

przez Jakub Baraniewski dnia 5 czerwca 2012

Ostatnio zgłosił się do mnie klient, święcie przekonany, że rozpoczął skutecznie procedurę odwoławczą w przetargu.

Po bezpodstawnym wykluczeniu Wykonawcy z postępowania Zamawiający w ustnej rozmowie przekonywał go, że sprawę załatwią polubownie, że to pomyłka i on powinien wygrać przetarg.

Zamawiający powiedział, że nie ma już co prawda protestu ale jak Wykonawca złoży pismo o naruszeniu przepisów to Zamawiający musi oczywiście naprawić swój błąd.

Pracownik Zamawiającego okazał Wykonawcy stosowny przepis (181 ust 1 PZP ) i poinstruował jak napisać informację.

Wykonawca napisał prawie „protest” i czekał na pozytywny wynik.

Czekał, aż doczekał się zawarcia umowy z innym Wykonawcą.

Poszedł do szefa u Zamawiającego,  zrobił awanturę.

A szef na to: Panie jaki protest? ! Od dawna nie ma protestów. Pismo od Pana jest ale się nie przychylamy do Pana stanowiska.

Wykonawca z tym do mnie.

A ja mu na to:

Po nowelizacji PZP z 2009 roku nie istnieje już instytucja protestu. Protest wnoszony do Zamawiającego nie spełniał swojego zadania, ponieważ Zamawiający z reguły nie chcieli sami usuwać wad postępowania.

Jednakże protest stanowił etap w postępowaniu odwoławczym.

Obecnie przepis art. 181 PZP przewiduje możliwość poinformowania Zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami PZP – quasi protest

Jednakże zwróć proszę uwagę, że informacja nie stanowi środka odwoławczego. Instytucja poinformowania znajduje się co prawda w dziale Środki Ochrony Prawnej, jednakże w istocie nie stanowi ona etapu w postępowaniu odwoławczym.

Co więcej, poinformować można Zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami PZP, wyłącznie w przypadku gdy na tą czynność nie przysługuje odwołanie.

Zamawiający natomiast nie ma nawet obowiązku ustosunkowania się do tej informacji, ponieważ nie istnieje żadna sankcja za brak takiej odpowiedzi.

Poinformowanie zatem Zamawiającego w trybie 181 ust 1 PZP, nie ma zatem w rzeczywistości żadnej mocy sprawczej. W moim przekonaniu jest to zupełnie bezwartościowa instytucja – prawie jak protest

Termin do właściwego odwołania upłynął i nie możemy już nic zrobić.

Uważaj  abyś skuszony perspektywa ugodowego załatwienia Twoich roszczeń w toku udzielania zamówienia publicznego nie przeoczył terminu do właściwego odwołania.


{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: