Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Baraniewski/Blog/wp-content/themes/thesis_182/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Baraniewski/Blog/wp-content/themes/thesis_182/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/weblex/ftp/Baraniewski/Blog/wp-content/themes/thesis_182/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Baraniewski/Blog/wp-content/themes/thesis_182/lib/classes/comments.php on line 155
Udzielanie zamówień publiczych — Podstrona 2

Blog o procedurze przetargowej

Prawie jak protest to nie odwołanie.

Jakub Baraniewski, 5 czerwca 2012

Ostatnio zgłosił się do mnie klient, święcie przekonany, że rozpoczął skutecznie procedurę odwoławczą w przetargu.

Po bezpodstawnym wykluczeniu Wykonawcy z postępowania Zamawiający w ustnej rozmowie przekonywał go, że sprawę załatwią polubownie, że to pomyłka i on powinien wygrać przetarg.

Zamawiający powiedział, że nie ma już co prawda protestu ale jak Wykonawca złoży pismo o naruszeniu przepisów to Zamawiający musi oczywiście naprawić swój błąd.

Pracownik Zamawiającego okazał Wykonawcy stosowny przepis (181 ust 1 PZP ) i poinstruował jak napisać informację.

Wykonawca napisał prawie „protest” i czekał na pozytywny wynik.

Czekał, aż doczekał się zawarcia umowy z innym Wykonawcą.

Poszedł do szefa u Zamawiającego,  zrobił awanturę.

A szef na to: Panie jaki protest? ! Od dawna nie ma protestów. Pismo od Pana jest ale się nie przychylamy do Pana stanowiska.

Wykonawca z tym do mnie.

A ja mu na to:

Po nowelizacji PZP z 2009 roku nie istnieje już instytucja protestu. Protest wnoszony do Zamawiającego nie spełniał swojego zadania, ponieważ Zamawiający z reguły nie chcieli sami usuwać wad postępowania.

Jednakże protest stanowił etap w postępowaniu odwoławczym.

Obecnie przepis art. 181 PZP przewiduje możliwość poinformowania Zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami PZP – quasi protest

Jednakże zwróć proszę uwagę, że informacja nie stanowi środka odwoławczego. Instytucja poinformowania znajduje się co prawda w dziale Środki Ochrony Prawnej, jednakże w istocie nie stanowi ona etapu w postępowaniu odwoławczym.

Co więcej, poinformować można Zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami PZP, wyłącznie w przypadku gdy na tą czynność nie przysługuje odwołanie.

Zamawiający natomiast nie ma nawet obowiązku ustosunkowania się do tej informacji, ponieważ nie istnieje żadna sankcja za brak takiej odpowiedzi.

Poinformowanie zatem Zamawiającego w trybie 181 ust 1 PZP, nie ma zatem w rzeczywistości żadnej mocy sprawczej. W moim przekonaniu jest to zupełnie bezwartościowa instytucja – prawie jak protest

Termin do właściwego odwołania upłynął i nie możemy już nic zrobić.

Uważaj  abyś skuszony perspektywa ugodowego załatwienia Twoich roszczeń w toku udzielania zamówienia publicznego nie przeoczył terminu do właściwego odwołania.


{ 0 komentarzy }

Wolna ręka po bezskutecznych przetargach

Jakub Baraniewski, 21 maja 2012

Ostatnio jeden z moich klientów przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetargi), w toku których nie zgłosił się żaden oferent.

W następstwie postanowił udzielić zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki – na co pozwala przepis art 67 ust. pkt 4. – jeżeli

„w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

Co oznacza istotna zmiana warunków zamówienia ?

Na ile możemy zmienić warunki udzielenia zamówienia w toku postępowania z wolnej ręki ?

Co możemy zmienić aby tym razem skutecznie udzielić zamówienia ?

Najbezpieczniej jest jeżeli oferenci i oferta  mają spełniać identyczne warunki jak w poprzednich, bardziej rygorystycznych postępowaniach.

Jednakże podstawowym pytaniem kontrolnym jest:

Czy wprowadzane zmiany są tego rodzaju, że gdyby dokonano ich w poprzednich postępowaniach to umożliwiłyby one start w przetargu szerszemu kręgowi oferentów niż dopuszczały warunki tych postępowań ?

Jeżeli tak to zamawiający zdecydowanie powinien ogłosić kolejny przetarg (lub użyć innego trybu konkurencyjnego) z tymi zmianami.

W przeciwnym razie kierownik zamawiającego podejmuje ryzyko poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. O nieważności umowy już nie wspomnę 😉

„Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której zamawiający w postępowaniach konkurencyjnych stawia skonkretyzowane warunki udziału w postępowaniu, a następnie – w trybie niekonkurencyjnym, udzielając zamówienia z wolnej ręki – nie stawia żadnych wymagań, to może (potencjalnie) zaistnieć podejrzenie, że nastąpiło to w określonym celu: początkowo postawiono wygórowane warunki – by zminimalizować (ograniczyć bądź wykluczyć) skuteczny udział w postępowaniu możliwych wykonawców, a następnie doszło do ich obniżenia, aby udzielić zamówienia określonemu wykonawcy.” Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 października 2010 r.KIO/KD 66/10

Jeżeli nie to ryzyko poniesienia konsekwencji związanych z nieprawidłowym użyciem trybu zamówienia z wolnej reki jest znikome.

Pamiętaj zatem zawsze o zadaniu sobie pytania kontrolnego.

Odpowiedź na to pytanie odpowiada nam czy naruszamy zasadę uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych.


{ 0 komentarzy }

Nowe blogi prawnicze

Jakub Baraniewski, 9 maja 2012

Dziś ujrzały światło dzienne dwa ciekawe blogi prawnicze, do lektury których Ciebie zachęcam.

Są to blogi Proces Inwestycyjno-budowlany http://www.proces-inwestycyjny.pl, oraz Rozwiązanie umowy o pracę  http://www.rozwiązanie-umowy-o-pracę.pl 

Oba pisane przez radców prawnych


{ 1 komentarz }

Przetargi odwołanie termin

Jakub Baraniewski, 7 maja 2012

Coraz częściej zgłaszają się do mnie klienci, ze sprawami merytorycznie „wygranymi”, jednakże po terminie do wniesienia odwołania od czynności Zamawiającego.

Bardzo „boli mnie” odradzanie klientom składania odwołania wyłącznie ze względu na upływ terminu do jego złożenia.

Pisałem już o tym w moim blogu,  piszę ponownie, uczulam, proszę.

Kontaktuj się z adwokatem natychmiast po otrzymaniu jakiejkolwiek informacji o niekorzystnej dla Ciebie czynności Zamawiającego.

Nawet jeżeli wydaje Ci się, że informacja jest nieformalna lub nawet masz pewność, że jest nieformalna.

Bardzo łatwo jest pominąć informację przesłana drogą elektroniczną – np. gdy wysłana jest z innego emaila niż poprzednie emaile lub Twoja skrzynka sklasyfikuje wiadomość jako spam.

Dla biegu terminu do złożenia odwołania kluczowe znaczenie ma to czy i kiedy Zamawiający ją wysłał a nie to czy i kiedy Wykonawca zapoznał się z jej treścią.

„Termin określony w art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie biegnie od daty otrzymania przez wykonawców przesłanej informacji o odrzuceniu ofert lecz od dnia przesłania tej informacji.”
Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej11 z dnia 24 stycznia 2011 r. KIO 109/11, KIO 110/Informator Urzędu Zamówień Publicznych 2011/2

Sprawnie skonstruowana dokumentacja przetargowa w połączeniu z „żonglerką” terminami pomiędzy dniami wolnymi od pracy, przy odrobinie nieuwagi Wykonawcy, może skutkować praktycznym uniemożliwieniem złożenia zasadnego merytorycznie odwołania.

{ 0 komentarzy }

100% CENA – nie zawsze rażąco niska cena

Jakub Baraniewski, 25 kwietnia 2012

Zazwyczaj przy udzielaniu zamówień publicznych podstawowym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

Nie oznacza to, że zawsze mamy do czynienia z ofertami zawierającymi rażąco nisko cenę, z czym Zamawiający lub Wykonawca w drodze odwołania są w stanie sobie poradzić.

O pladze nieuczciwych Wykonawców składających oferty zawierające rażąco niską cenę pisałem już w moim blogu:

http://www.udzielanie-zamowien-publicznych.pl/2012/02/09/razaco-niska-cena-w-zamowieniach-publicznych/

i w serwisie gazety wyborczej

Wydaje się jednak, że jeszcze większym problemem jest kierowanie się przez Zamawiających przede wszystkim kryterium kwoty jaką chce on zapłacić za wykonanie zamówienia publicznego.

Jakie są tego efekty wszyscy wiemy: dziury w drogach po jednym sezonie, przestarzałe rozwiązania technologiczne, zatrudnianie pracowników w szarej strefie, brak zapłaty podwykonawcom itp…

Dlaczego tak się dzieje ?

Kryteria dotyczące jakości wykonania zamówienia publicznego są trudniej mierzalne, wymagają specjalistycznej wiedzy.

Jak tu zmierzyć obiektywnie, że mercedes jest lepszy od fiata ?

Nie ulega wątpliwości, że fiat jest zasadniczo tańszy.

nie ujmując posiadaczom fiata, którego sam byłem szczęśliwym właścicielem :)

Zrozumiałym jest, że urzędnicy obawiają się zarzutów o niegospodarność lub nawet korupcje – jak twierdzi premier Waldemar Pawlak.

Dlatego też rząd zapowiedział przygotowanie wzorcowych SIWZ, celem zachęcenia urzędników do stosowania w toku udzielania zamówień publicznych kryteriów pozacenowych.

Kibicuje Ministerstwu Transportu, odpowiedzialnemu za projekt wzorcowego SIWZ, podobnie jak kibicuje naszej reprezentacji podczas EURO 2012.

Wolałbym jednak wznosić okrzyki POLSKA GOLA i DZIĘKUJEMY niż okrzyk „POLACY, NIC SIĘ NIE STAŁO, POLACY, NIC SIĘ NIE STAŁO”

 

 


{ 2 komentarzy }

Często zgłaszają się do mnie klienci w trakcie tzw „długich weekendów” tuż po otrzymaniu informacji o niekorzystnym dla nich rozstrzygnięciu przetargu.

„Piątkowe przetargi” przed tzw długimi weekendami, których w naszym kraju wiele, to częsta praktyka Zamawiających.

Mechanizm „piątkowego przetargu” jest bardzo prosty. Zamawiający przesyła faksem lub pocztą elektroniczną informację o wyborze najkorzystniejszej oferty razem z informacją o wykluczeniu oferenta w piątkowe popołudnie przed długim weekendem.

Uzasadnienie wykluczenia oferenta jest zazwyczaj nieco kontrowersyjne.

Wykonawca odbiera faks, email lub go nie odbiera – bo nie ma już kto go odebrać.

Informacja o czynności zamawiającego została zatem przesłana i rozpoczyna bieg termin do wniesienia odwołania.

O terminach do wniesienia odwołania pisałem już w moim blogu:

 

http://www.udzielanie-zamowien-publicznych.pl/2012/04/10/zamowienia-publiczne-odwolanie-terminy/

 

Termin upływa zazwyczaj w jednym z „pracujących” dni długiego weekendu lub w pierwszy dzień po długim weekendzie.

Praktyczna szansa  złożenia odwołania w takiej sytuacji, jak sam widzisz, jest bliska o%.

Formalnie wszystko jest lege artis, jednakże z organizacyjnego punku widzenia oferent zostaje właściwie pozbawiony możliwości złożenia odwołania.

Dla przykładu przyjrzyjmy się najbliższemu majowemu weekendowi.

Zawiadomienie przesłane w piątek 27 kwietnia po południu (często gdy już w siedzibie oferenta nie ma osób decyzyjnych)

Termin do wniesienia odwołania – przyjmijmy 5 dniowy – przy mniejszych zamówieniach.

Termin upływa zatem 2 maja, który w tym roku wypada w samym środku długiego weekendu trwającego do 6 maja włącznie.

W tym przypadku nawet 10 dniowy  termin (przy dużych zamówieniach), który upłynąłby 8 maja – we wtorek po długim weekendzie, z oczywistych względów, byłby bardzo trudny do dotrzymania.

Kiedy oferent ma się skontaktować z adwokatem ?

Kiedy adwokat ma sporządzić odwołanie ?

Czy oferent/adwokat zdążą doręczyć odwołanie Zamawiającemu i Prezesowi KIO – zwłaszcza jak nie są z Warszawy ?

Oczywiście można powiedzieć, że oferent powinien znać procedury udzielania zamówień publicznych. Biznesmen powinien pilnować swojego interesu, a nie „rozbijać się” po wakacyjnych kurortach. Adwokat powinien dbać o interesy swojego klienta a nie myśleć tylko o  święceniu dni świętych i celebrowaniu świąt narodowych.

To wszystko prawda – ALE na pewno wiesz czym różni się teoria od praktyki.

Jak możesz przeciwdziałać radosnej praktyce „piątkowych przetargów”.

1) Pamiętaj, że terminy do złożenia odwołania są bardzo krótkie.

2) Jeżeli masz jakiś przetarg „w toku”, zwiększ czujność przed długim weekendem.

3) Gdy pojawiają się u Ciebie wątpliwości, że z przetargiem jest „coś nie tak” skontaktuj się wcześniej z adwokatem, przygotuj go na to, że może mieć ekspresowe zlecenie w okolicach długiego weekendu.

 

Szanse na skuteczne odwołanie od wyniku „piątkowego przetargu” są zazwyczaj duże.

Kluczowe znaczenie ma tutaj rozgrywka taktyczna a nie merytoryczne uzasadnienie rozstrzygnięcia przetargu.

Z moich doświadczeń wynika, że często jeżeli uda się dotrzymać terminów do złożenia odwołania, to dość łatwo jest obalić (zazwyczaj co najmniej kontrowersyjną) argumentacje Zamawiającego.

 

Niestety udzielanie zamówień publicznych to bardzo często „walka” Zamawiającego z Wykonawcą.

Zwłaszcza z tym nie do końca pożądanym Wykonawcą.

Jednakże reguły gry na szczęście określa ustawa PZP.

Ty natomiast sprawnie poruszając się wśród tych reguł

parafrazując słowa z Ziemi Obiecanej – możesz „wybudować niejedną fabrykę” 😉

 


{ 0 komentarzy }

Zamówienia publiczne odwołanie terminy

Jakub Baraniewski, 10 kwietnia 2012

Często zdarza się, że przychodzą do mnie klienci już po tym jak sami złożyli odwołanie i zostało ono odrzucone z uwagi na wniesienie odwołania po terminie.

Terminy do wniesienia odwołania wskazane są w art. 182 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wynoszą one od 5 do 15 dni, w zależności od wartości zamówienia i sposobu zawiadamiania w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wydaje się to proste i klarowne.

Ale jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”.

Termin rozpoczyna bieg od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego podlegającej zaskarżeniu – czyli nie zawsze od otrzymania informacji przez Wykonawcę.

Natomiast odwołanie musi zostać w odpowiednim terminie WNIESIONE do Prezesa Izby Odwoławczej a nie przesłane, czy tez nadane w urzędzie pocztowym.

Musisz zawsze pamiętać o tych szczegółach!

Wielokrotnie widziałem już zasadne odwołania odrzucone z uwagi na „te piekielne terminy”


{ 0 komentarzy }

Kontrola zamówień publicznych

Jakub Baraniewski, 27 marca 2012

Moi klienci często oburzają się, że przetargi wygrywają nie Ci którzy składają najkorzystniejszą ofertę ale Ci, którzy „mają wygrać”.

Ile w tym prawdy ?

W 2011 roku przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych została przeprowadzona kontrola zamówień publicznych obejmująca 299 postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE.

66 z tych postępowań dotyczyło udzielania zamówień publicznych nie objętych obligatoryjną kontrolą tj. „zamówień małych” – poniżej 10 mln euro dla dostaw i usług i 20 mln euro dla robót budowlanych.

Co ciekawe kontrola zamówień publicznych wykazała, że w przypadku „zamówień małych” aż 83% z nich obarczone było naruszeniami PZP, z czego 54% obarczone było naruszeniami mogącymi mieć wpływ na wynik postępowania.

Natomiast przy „dużych zamówieniach” kontrola zamówień publicznych wykazała naruszenia  w 30%, natomiast naruszenia mogące mieć wpływ na wynik postępowania stanowiły jedynie 8%

Naruszenia PZP wykazane jakie wykazała ostatnia kontrola zamówień publicznych dotyczyły przede wszystkim:

niezastosowania PZP pomimo istnienia takiego obowiązku

zastosowania zbyt „łagodnego” trybu udzielania zamówień publicznych – np. wolna ręka

niedozwolonego dzielenia zamówienia

odrzucenia lub wykluczenia wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę

naruszenia zasady uczciwej konkurencji

Wnioski płynące z takich wyników kontroli zamówień publicznych są jednoznaczne:

Zamawiający  w toku udzielania zamówienia publicznego często zmierzają do wyboru oferty nie tyle najkorzystniejszej co takiej, która – prawdopodobnie z przyczyn subiektywnych – „ma zostać wybrana”.

Czy Ty jako przedsiębiorca możesz temu „zaradzić” ?

Oczywiście – nie dając za wygraną, składając oferty a w przypadku niekorzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia składając odwołania. Skuteczność odwołań jest stosunkowo wysoka – o czym pisałem już w moim blogu:

 

http://www.udzielanie-zamowien-publicznych.pl/2012/02/20/zamowienia-publiczne-odwolanie/

 

odrzucenie Twojej oferty

wykluczenie Ciebie jako wykonawcy

– naruszenie zasady uczciwej konkurencji np. poprzez opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, że faworyzowany jest inny wykonawca.

Są to najprostsze sposoby wyeliminowania niepożądanych konkurentów.

Jednakże zazwyczaj z łatwością można wykazać naruszenie PZP przy ich stosowaniu i wygrać przetarg.

W przypadku niezastosowania PZP, zastosowania „łagodnego” trybu przy udzielaniu zamówienia publicznego nie jesteś uczestnikiem postępowania. Jednakże, gdy dowiesz się o takim procederze, pozostaje Ci  złożenie zawiadomienia, powodującego kontrolę zamówienia (UZP, RIO) lub nawet zawiadomienie organów ścigania, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o korupcję.

 

 

 

 

 

Statystyki i grafika dotycząca naruszeń w zamówieniach publicznych pochodzą z Wyników kontroli przeprowadzonych w 2011 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej


{ 0 komentarzy }

Wyborcza.biz

Jakub Baraniewski, 22 marca 2012

Bardzo miło mi poinformować, że rozpocząłem współpracę z portalem wyborcza.biz

http://wyborcza.biz/Firma/1,101962,11394313,Klopot_z_razaco_niska_cena_w_przetargach___prawnik.html


{ 0 komentarzy }

Zamówienie dodatkowe z wolnej ręki

Jakub Baraniewski, 21 marca 2012

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia głównego w myśl przepisu art 67 ust. pkt 5 PZP?

Po pierwsze wykonanie zamówienia musi być ściśle powiązane z zamówieniem głównym i być niezbędne dla wykonania podstawowego zamówienia tj. niemożliwym jest wykonanie zamówienia głównego bez wykonania zamówienia dodatkowego.

Po drugie konieczność wykonania zamówienia tego dodatkowego wynika z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Ponadto musi zostać spełniony jeszcze co najmniej z jeden z poniższych warunków:
– z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
lub
– wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Nasuwa Ci się pewnie pytanie: No więc kiedy można udzielić tego zamówienia?

Sytuacja modelowa:
Wykonawca prowadzi roboty budowlane w trakcie, których dochodzi do trzęsienia ziemi.
W wyniku trzęsienia ziemi dochodzi do obsunięcia gruntu.
Naprawa podłoża jest zatem konieczna do zakończenia budowy a trzęsienia ziemi nie dało się przewidzieć.
Jednakże takie modelowe sytuacje nie zdarzają się właściwie nigdy.
Wszelkie inne sytuacje nie dają w moim przekonaniu pewności co do prawidłowości udzielania zamówienia publicznego z wolnej ręki.

Najczęstszymi błędami są:
zlecenie zadań jedynie luźno powiązanych z zamówieniem głównym np. budowa centrum SPA przy bazie hotelowej
„podciąganie” pod okoliczności niemożliwe do przewidzenia błędów na etapie planowania lub projektowania inwestycji
Stosowanie  procedury w/w procedury z wolnej ręki musi być z dużą ostrożnością połączoną z dogłębną analizą konkretnego stanu faktycznego.


{ 0 komentarzy }

Strategy, desing, marketing & support by web.lex