Zamówienia publiczne

Dialog techniczny nowelizacja PZP

przez Jakub Baraniewski dnia 14 czerwca 2012

Zamawiający często borykają się z problemami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. W szczególności problematyczne są opisy przedmiotów, w których wykorzystywane są skomplikowane rozwiązania technologiczne. Jednakże często – wydawałoby się prosty – opis zamawianego samochodu dostarcza wiele trudności. Nie można przecież wymagać od Zamawiającego posiadania wiedzy technicznej z każdej dziedziny. Szpital o budownictwie, Miasto o motoryzacji…? Przed […]

{ 0 komentarze }

Kontrola zamówień publicznych

przez Jakub Baraniewski dnia 27 marca 2012

Moi klienci często oburzają się, że przetargi wygrywają nie Ci którzy składają najkorzystniejszą ofertę ale Ci, którzy „mają wygrać”. Ile w tym prawdy ? W 2011 roku przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych została przeprowadzona kontrola zamówień publicznych obejmująca 299 postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE. 66 z tych postępowań dotyczyło udzielania zamówień […]

{ 0 komentarze }

Zamówienie dodatkowe z wolnej ręki

przez Jakub Baraniewski dnia 21 marca 2012

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia głównego w myśl przepisu art 67 ust. pkt 5 PZP? Po pierwsze wykonanie zamówienia musi być ściśle powiązane z zamówieniem głównym i być niezbędne dla wykonania podstawowego zamówienia tj. niemożliwym jest wykonanie zamówienia głównego bez wykonania zamówienia dodatkowego. Po drugie konieczność wykonania zamówienia tego dodatkowego wynika z […]

{ 0 komentarze }