zamówienia publiczne odwołanie

zamówienia publiczne odwołanie

Odwołanie – wysokie koszty

przez Jakub Baraniewski dnia 31 sierpnia 2012

Ostatnio zgłasza się do mnie sporo osób, z różnych części Polski, w sprawach stosunkowo niewielkich przetargów (ok.100 – 200 tys. zł. Najczęściej  – w mojej ocenie – ich stanowisko w sprawie jest zasadne. Wszyscy oczywiście są bardzo „zapaleni” do składania odwołania. Do czasu uświadomienia im wysokości kosztów postępowania i konieczności poniesienia ich natychmiast. Wpis od […]

{ 0 komentarze }

Prawie jak protest to nie odwołanie.

przez Jakub Baraniewski dnia 5 czerwca 2012

Ostatnio zgłosił się do mnie klient, święcie przekonany, że rozpoczął skutecznie procedurę odwoławczą w przetargu. Po bezpodstawnym wykluczeniu Wykonawcy z postępowania Zamawiający w ustnej rozmowie przekonywał go, że sprawę załatwią polubownie, że to pomyłka i on powinien wygrać przetarg. Zamawiający powiedział, że nie ma już co prawda protestu ale jak Wykonawca złoży pismo o naruszeniu […]

{ 0 komentarze }

Przetargi odwołanie termin

przez Jakub Baraniewski dnia 7 maja 2012

Coraz częściej zgłaszają się do mnie klienci, ze sprawami merytorycznie „wygranymi”, jednakże po terminie do wniesienia odwołania od czynności Zamawiającego. Bardzo „boli mnie” odradzanie klientom składania odwołania wyłącznie ze względu na upływ terminu do jego złożenia. Pisałem już o tym w moim blogu,  piszę ponownie, uczulam, proszę. Kontaktuj się z adwokatem natychmiast po otrzymaniu jakiejkolwiek informacji […]

{ 0 komentarze }

Często zgłaszają się do mnie klienci w trakcie tzw „długich weekendów” tuż po otrzymaniu informacji o niekorzystnym dla nich rozstrzygnięciu przetargu. „Piątkowe przetargi” przed tzw długimi weekendami, których w naszym kraju wiele, to częsta praktyka Zamawiających. Mechanizm „piątkowego przetargu” jest bardzo prosty. Zamawiający przesyła faksem lub pocztą elektroniczną informację o wyborze najkorzystniejszej oferty razem z […]

{ 0 komentarze }

Zamówienia publiczne odwołanie terminy

przez Jakub Baraniewski dnia 10 kwietnia 2012

Często zdarza się, że przychodzą do mnie klienci już po tym jak sami złożyli odwołanie i zostało ono odrzucone z uwagi na wniesienie odwołania po terminie. Terminy do wniesienia odwołania wskazane są w art. 182 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wynoszą one od 5 do 15 dni, w zależności od wartości zamówienia i sposobu zawiadamiania […]

{ 0 komentarze }