Uncategorized

Dłuższa przerwa

przez Jakub Baraniewski dnia 12 marca 2013

Od kilku miesięcy, ze względu na nawał pracy nie miałem niestety czasu publikować wpisów w moim blogu. Niestety czasu nadal nie mam 😉 ALE służę swoją pomocą w mojej Kancelarii oraz jej Filiach. Jeżeli mogę Ci pomóc w Twoich kłopotach dotyczących Zamówień Publicznych, jak również w innych dziedzinach prawa – w szczególności zagadnieniach biznesowych, to […]

{ 0 komentarze }

Prawo upadłościowe – nowy blog prawniczy

przez Jakub Baraniewski dnia 15 października 2012

Miło mi poinformować, że powstał nowy  blog adwokata Wojciecha Piłata, zajmujący się prawem upadłościowym: http://www.prawo-upadłościowe.pl Blog ma celu informowanie o tym, jak wskrzesić upadające przedsiębiorstwo w skutek przeprowadzenia postępowania naprawczego.   W dzisiejszych trudnych czasach jest to wiedza szczególnie cenna, ponieważ „mądrze” przeprowadzona upadłość może być jedynym racjonalnym ratunkiem dla przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej […]

{ 0 komentarze }

Wykonanie zamówienia a błędy w projekcie

przez Jakub Baraniewski dnia 3 października 2012

Coraz częściej zgłaszają się do mnie klienci od których Zamawiający żąda usunięcia wad usterek, które nie wynikają z winy Wykonawcy lecz z błędnego przygotowania dokumentacji projektowej. Dla przykładu: 1) Wykonawca wybudował budynek ściśle wg. wskazań SIWZ i dokumentacji technicznej. Po roku pęka konstrukcja budynku ze względu na błędnie wykonany projekt, poprzedzony wcześniejszą nierzetelną ekspertyzą geologiczną […]

{ 0 komentarze }

Odwołanie poniżej „progów unijnych”

przez Jakub Baraniewski dnia 3 września 2012

Coraz częściej zgłaszają się do mnie wykonawcy, których oferta zajęła drugie miejsce w przetargu o wartości zamówienia poniżej tzw. „progów unijnych”a podmiot nie został wykluczony ani jego oferta nie została odrzucona. Niestety w takiej sytuacji nie przysługuje Ci odwołanie. W chwili obecnej „progi unijne” wynoszą: Dla usług i dostaw: 130 000 euro, 200 000 euro, […]

{ 1 komentarz }

Gwarancja ubezpieczeniowa przeszkodą w zawarciu umowy

przez Jakub Baraniewski dnia 3 sierpnia 2012

Ostatnio dociera do mnie coraz więcej sygnałów o problemach z zabezpieczeniem należytego wykonania zamówienia publicznego w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Zamawiający umieszczają w SIWZ jako jedną z form zabezpieczenia gwarancję ubezpieczeniową bez podawani jej szczegółowej treści lub wzoru. Następnie kiedy wybrany w przetargu Wykonawca przedstawia standardowy wzór gwarancji ubezpieczeniowej stosowany przez ubezpieczyciela, Zamawiający oświadcza, że nie […]

{ 1 komentarz }