Październik 2012

Prawo upadłościowe – nowy blog prawniczy

przez Jakub Baraniewski dnia 15 października 2012

Miło mi poinformować, że powstał nowy  blog adwokata Wojciecha Piłata, zajmujący się prawem upadłościowym: http://www.prawo-upadłościowe.pl Blog ma celu informowanie o tym, jak wskrzesić upadające przedsiębiorstwo w skutek przeprowadzenia postępowania naprawczego.   W dzisiejszych trudnych czasach jest to wiedza szczególnie cenna, ponieważ „mądrze” przeprowadzona upadłość może być jedynym racjonalnym ratunkiem dla przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej […]

{ 0 komentarze }

Wykonanie zamówienia a błędy w projekcie

przez Jakub Baraniewski dnia 3 października 2012

Coraz częściej zgłaszają się do mnie klienci od których Zamawiający żąda usunięcia wad usterek, które nie wynikają z winy Wykonawcy lecz z błędnego przygotowania dokumentacji projektowej. Dla przykładu: 1) Wykonawca wybudował budynek ściśle wg. wskazań SIWZ i dokumentacji technicznej. Po roku pęka konstrukcja budynku ze względu na błędnie wykonany projekt, poprzedzony wcześniejszą nierzetelną ekspertyzą geologiczną […]

{ 0 komentarze }