Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Baraniewski/Blog/wp-content/themes/thesis_182/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Baraniewski/Blog/wp-content/themes/thesis_182/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/weblex/ftp/Baraniewski/Blog/wp-content/themes/thesis_182/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Baraniewski/Blog/wp-content/themes/thesis_182/lib/classes/comments.php on line 155
Odwołanie poniżej „progów unijnych”

Blog o procedurze przetargowej

Odwołanie poniżej „progów unijnych”

Jakub Baraniewski, 3 września 2012

Coraz częściej zgłaszają się do mnie wykonawcy, których oferta zajęła drugie miejsce w przetargu o wartości zamówienia poniżej tzw. „progów unijnych”a podmiot nie został wykluczony ani jego oferta nie została odrzucona.

Niestety w takiej sytuacji nie przysługuje Ci odwołanie.

W chwili obecnej „progi unijne” wynoszą:

Dla usług i dostaw:

130 000 euro, 200 000 euro, lub 400 000 euro, w zależności od rodzaju podmiotu udzielającego zamówienia

Dla robót budowlanych

5 000 000 euro

 

W takim przypadku odwołanie przysługuje wyłącznie od następujących czynności zamawiającego.
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.

 

W praktyce oznacza to, że odwołanie od decyzji w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty  przysługuje wykonawcy (w przetargu, w którym brał udział) wyłącznie w przypadku jego wykluczenia i odrzucenia jego oferty.

 

Ustawodawca w „małych przetargach” uznał, że ważniejsza od prawidłowości i wszechstronności oceny ofert jest szybkość i sprawność postępowania.

 

Odwołanie może Ci również przysługiwać od błędnego wyboru trybu postępowania oraz od opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Odwołania te wnosi się po opublikowaniu w/w opisu lub po ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy w wyniku przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w niewłaściwym trybie.

 

Ale o tym innym razem….

 

Warto zatem żebyś monitorował wszelkie ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych w Twojej branży.

 

Pamiętaj, że po rozstrzygnięciu „małego” przetargu odwołanie zasadniczo przysługuje tylko w przypadku wykluczenia i odrzucenia oferty.


{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj jeden komentarz }

Kasia Kwiecień 24, 2015 o 16:54

Ciekawy artykuł

Odpowiedz

Zostaw Komentarz

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis:

Strategy, desing, marketing & support by web.lex