Sierpień 2012

Odwołanie – wysokie koszty

przez Jakub Baraniewski dnia 31 sierpnia 2012

Ostatnio zgłasza się do mnie sporo osób, z różnych części Polski, w sprawach stosunkowo niewielkich przetargów (ok.100 – 200 tys. zł. Najczęściej  – w mojej ocenie – ich stanowisko w sprawie jest zasadne. Wszyscy oczywiście są bardzo „zapaleni” do składania odwołania. Do czasu uświadomienia im wysokości kosztów postępowania i konieczności poniesienia ich natychmiast. Wpis od […]

{ 0 komentarze }

Gwarancja ubezpieczeniowa przeszkodą w zawarciu umowy

przez Jakub Baraniewski dnia 3 sierpnia 2012

Ostatnio dociera do mnie coraz więcej sygnałów o problemach z zabezpieczeniem należytego wykonania zamówienia publicznego w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Zamawiający umieszczają w SIWZ jako jedną z form zabezpieczenia gwarancję ubezpieczeniową bez podawani jej szczegółowej treści lub wzoru. Następnie kiedy wybrany w przetargu Wykonawca przedstawia standardowy wzór gwarancji ubezpieczeniowej stosowany przez ubezpieczyciela, Zamawiający oświadcza, że nie […]

{ 1 komentarz }