Lipiec 2012

GDDKiA zapłaci podwykonawcom

przez Jakub Baraniewski dnia 25 lipca 2012

Jest szansa na powstrzymanie domina upadłości wśród podwykonawców autostrad. Lada dzień  Prezydent powinien podpisać ustawę o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.   Przedsiębiorca będzie mógł zgłosić Generalnemu Dyrektorowi należność, która przysługuje mu od wykonawcy: 1) który zalega z zapłatą za zrealizowane i odebrane prace co najmniej 30 dni albo […]

{ 0 komentarze }

Nowy blog prawniczy

przez Jakub Baraniewski dnia 20 lipca 2012

Z przyjemnością informuję, że do grona polskich blogów prawniczych dołączył blog Roberta Ratajczaka o prawie autorskim. Koniecznie zajrzyj tutaj: http://www.Prawo-Autorskie-Blog.pl.

{ 2 komentarze }

Zamówienia publiczne a upadłość

przez Jakub Baraniewski dnia 6 lipca 2012

Czy przedsiębiorca wobec którego ogłoszono upadłość może brać udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ? Pytanie to pada coraz częściej w związku z głośnymi upadłościami w branży budowlanej i drogowej – HYDROBUDOWA POLSKA S.A, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.  z Kędzierzyna-Koźla, Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w tych branżach w przeważającej części „żyją” z […]

{ 0 komentarze }