Czerwiec 2012

Dialog techniczny nowelizacja PZP

przez Jakub Baraniewski dnia 14 czerwca 2012

Zamawiający często borykają się z problemami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. W szczególności problematyczne są opisy przedmiotów, w których wykorzystywane są skomplikowane rozwiązania technologiczne. Jednakże często – wydawałoby się prosty – opis zamawianego samochodu dostarcza wiele trudności. Nie można przecież wymagać od Zamawiającego posiadania wiedzy technicznej z każdej dziedziny. Szpital o budownictwie, Miasto o motoryzacji…? Przed […]

{ 0 komentarze }

Prawie jak protest to nie odwołanie.

przez Jakub Baraniewski dnia 5 czerwca 2012

Ostatnio zgłosił się do mnie klient, święcie przekonany, że rozpoczął skutecznie procedurę odwoławczą w przetargu. Po bezpodstawnym wykluczeniu Wykonawcy z postępowania Zamawiający w ustnej rozmowie przekonywał go, że sprawę załatwią polubownie, że to pomyłka i on powinien wygrać przetarg. Zamawiający powiedział, że nie ma już co prawda protestu ale jak Wykonawca złoży pismo o naruszeniu […]

{ 0 komentarze }