Kwiecień 2012

100% CENA – nie zawsze rażąco niska cena

przez Jakub Baraniewski dnia 25 kwietnia 2012

Zazwyczaj przy udzielaniu zamówień publicznych podstawowym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Nie oznacza to, że zawsze mamy do czynienia z ofertami zawierającymi rażąco nisko cenę, z czym Zamawiający lub Wykonawca w drodze odwołania są w stanie sobie poradzić. O pladze nieuczciwych Wykonawców składających oferty zawierające rażąco niską cenę pisałem już w moim blogu: http://www.udzielanie-zamowien-publicznych.pl/2012/02/09/razaco-niska-cena-w-zamowieniach-publicznych/ […]

{ 2 komentarze }

Często zgłaszają się do mnie klienci w trakcie tzw „długich weekendów” tuż po otrzymaniu informacji o niekorzystnym dla nich rozstrzygnięciu przetargu. „Piątkowe przetargi” przed tzw długimi weekendami, których w naszym kraju wiele, to częsta praktyka Zamawiających. Mechanizm „piątkowego przetargu” jest bardzo prosty. Zamawiający przesyła faksem lub pocztą elektroniczną informację o wyborze najkorzystniejszej oferty razem z […]

{ 0 komentarze }

Zamówienia publiczne odwołanie terminy

przez Jakub Baraniewski dnia 10 kwietnia 2012

Często zdarza się, że przychodzą do mnie klienci już po tym jak sami złożyli odwołanie i zostało ono odrzucone z uwagi na wniesienie odwołania po terminie. Terminy do wniesienia odwołania wskazane są w art. 182 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wynoszą one od 5 do 15 dni, w zależności od wartości zamówienia i sposobu zawiadamiania […]

{ 0 komentarze }