Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Baraniewski/Blog/wp-content/themes/thesis_182/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Baraniewski/Blog/wp-content/themes/thesis_182/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/weblex/ftp/Baraniewski/Blog/wp-content/themes/thesis_182/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/weblex/ftp/Baraniewski/Blog/wp-content/themes/thesis_182/lib/classes/comments.php on line 155
Kontrola zamówień publicznych

Blog o procedurze przetargowej

Kontrola zamówień publicznych

Jakub Baraniewski, 27 marca 2012

Moi klienci często oburzają się, że przetargi wygrywają nie Ci którzy składają najkorzystniejszą ofertę ale Ci, którzy „mają wygrać”.

Ile w tym prawdy ?

W 2011 roku przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych została przeprowadzona kontrola zamówień publicznych obejmująca 299 postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE.

66 z tych postępowań dotyczyło udzielania zamówień publicznych nie objętych obligatoryjną kontrolą tj. „zamówień małych” – poniżej 10 mln euro dla dostaw i usług i 20 mln euro dla robót budowlanych.

Co ciekawe kontrola zamówień publicznych wykazała, że w przypadku „zamówień małych” aż 83% z nich obarczone było naruszeniami PZP, z czego 54% obarczone było naruszeniami mogącymi mieć wpływ na wynik postępowania.

Natomiast przy „dużych zamówieniach” kontrola zamówień publicznych wykazała naruszenia  w 30%, natomiast naruszenia mogące mieć wpływ na wynik postępowania stanowiły jedynie 8%

Naruszenia PZP wykazane jakie wykazała ostatnia kontrola zamówień publicznych dotyczyły przede wszystkim:

niezastosowania PZP pomimo istnienia takiego obowiązku

zastosowania zbyt „łagodnego” trybu udzielania zamówień publicznych – np. wolna ręka

niedozwolonego dzielenia zamówienia

odrzucenia lub wykluczenia wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę

naruszenia zasady uczciwej konkurencji

Wnioski płynące z takich wyników kontroli zamówień publicznych są jednoznaczne:

Zamawiający  w toku udzielania zamówienia publicznego często zmierzają do wyboru oferty nie tyle najkorzystniejszej co takiej, która – prawdopodobnie z przyczyn subiektywnych – „ma zostać wybrana”.

Czy Ty jako przedsiębiorca możesz temu „zaradzić” ?

Oczywiście – nie dając za wygraną, składając oferty a w przypadku niekorzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia składając odwołania. Skuteczność odwołań jest stosunkowo wysoka – o czym pisałem już w moim blogu:

 

http://www.udzielanie-zamowien-publicznych.pl/2012/02/20/zamowienia-publiczne-odwolanie/

 

odrzucenie Twojej oferty

wykluczenie Ciebie jako wykonawcy

– naruszenie zasady uczciwej konkurencji np. poprzez opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, że faworyzowany jest inny wykonawca.

Są to najprostsze sposoby wyeliminowania niepożądanych konkurentów.

Jednakże zazwyczaj z łatwością można wykazać naruszenie PZP przy ich stosowaniu i wygrać przetarg.

W przypadku niezastosowania PZP, zastosowania „łagodnego” trybu przy udzielaniu zamówienia publicznego nie jesteś uczestnikiem postępowania. Jednakże, gdy dowiesz się o takim procederze, pozostaje Ci  złożenie zawiadomienia, powodującego kontrolę zamówienia (UZP, RIO) lub nawet zawiadomienie organów ścigania, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o korupcję.

 

 

 

 

 

Statystyki i grafika dotycząca naruszeń w zamówieniach publicznych pochodzą z Wyników kontroli przeprowadzonych w 2011 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej


Zostaw Komentarz

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis:

Strategy, desing, marketing & support by web.lex