Marzec 2012

Kontrola zamówień publicznych

przez Jakub Baraniewski dnia 27 marca 2012

Moi klienci często oburzają się, że przetargi wygrywają nie Ci którzy składają najkorzystniejszą ofertę ale Ci, którzy „mają wygrać”. Ile w tym prawdy ? W 2011 roku przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych została przeprowadzona kontrola zamówień publicznych obejmująca 299 postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE. 66 z tych postępowań dotyczyło udzielania zamówień […]

{ 0 komentarze }

Wyborcza.biz

przez Jakub Baraniewski dnia 22 marca 2012

Bardzo miło mi poinformować, że rozpocząłem współpracę z portalem wyborcza.biz http://wyborcza.biz/Firma/1,101962,11394313,Klopot_z_razaco_niska_cena_w_przetargach___prawnik.html

{ 0 komentarze }

Zamówienie dodatkowe z wolnej ręki

przez Jakub Baraniewski dnia 21 marca 2012

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia głównego w myśl przepisu art 67 ust. pkt 5 PZP? Po pierwsze wykonanie zamówienia musi być ściśle powiązane z zamówieniem głównym i być niezbędne dla wykonania podstawowego zamówienia tj. niemożliwym jest wykonanie zamówienia głównego bez wykonania zamówienia dodatkowego. Po drugie konieczność wykonania zamówienia tego dodatkowego wynika z […]

{ 0 komentarze }

Partnerstwo Publiczno-Prywatne a Zamówienia Publiczne

przez Jakub Baraniewski dnia 13 marca 2012

Być może zastanawiałeś się nad tym czy różni się Partnerstwo Publiczno-Prywatne od klasycznego Zamówienia Publicznego ? Podstawową korzystną dla podmiotu prywatnego różnicą  jest element współdziałania stron. Partnerstwo Publiczno-Prywatne polega na tym, że podmiot publiczny czynnie bierze udział w realizacji przedsięwzięcia. Pomaga w uzyskaniu stosownych pozwoleń, koncesji, dotacji itp… -bezcenna pomoc w formalistycznym „gąszczu”. Promuje przedsięwzięcie, […]

{ 0 komentarze }

Partnerstwo Publiczno Prywatne

przez Jakub Baraniewski dnia 1 marca 2012

Poszedłem dziś rano załatwić kilka formalności: w prywatnym banku – szybko, sprawnie i skutecznie w Urzędzie –  jak to w urzędzie w państwowym banku –  jak w urzędzie w publicznej spółce zajmującej się zadaniami użyteczności publicznej – jak w urzędzie Rozumiem oczywiście, że podmioty funkcjonujące w ramach sektora publicznego wykonują doniosłe zadania w służbie interesu […]

{ 3 komentarze }