Dłuższa przerwa

przez Jakub Baraniewski dnia 12 marca 2013

Od kilku miesięcy, ze względu na nawał pracy nie miałem niestety czasu publikować wpisów w moim blogu.

Niestety czasu nadal nie mam 😉 ALE służę swoją pomocą w mojej Kancelarii oraz jej Filiach.

Jeżeli mogę Ci pomóc w Twoich kłopotach dotyczących Zamówień Publicznych, jak również w innych dziedzinach prawa – w szczególności zagadnieniach biznesowych, to serdecznie zapraszam Cię do bezpośredniego kontaktu.


{ 0 komentarze }

Prawo upadłościowe – nowy blog prawniczy

przez Jakub Baraniewski dnia 15 października 2012

Miło mi poinformować, że powstał nowy  blog adwokata Wojciecha Piłata, zajmujący się prawem upadłościowym: http://www.prawo-upadłościowe.pl

Blog ma celu informowanie o tym, jak wskrzesić upadające przedsiębiorstwo w skutek przeprowadzenia postępowania naprawczego.

 

W dzisiejszych trudnych czasach jest to wiedza szczególnie cenna, ponieważ „mądrze” przeprowadzona upadłość może być jedynym racjonalnym ratunkiem dla przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej.

Serdecznie polecam blog i Kancelarię, z którą stale współpracujemy.


{ 0 komentarze }

Wykonanie zamówienia a błędy w projekcie

przez Jakub Baraniewski dnia 3 października 2012

Coraz częściej zgłaszają się do mnie klienci od których Zamawiający żąda usunięcia wad usterek, które nie wynikają z winy Wykonawcy lecz z błędnego przygotowania dokumentacji projektowej.

Dla przykładu:

1) Wykonawca wybudował budynek ściśle wg. wskazań SIWZ i dokumentacji technicznej. Po roku pęka konstrukcja budynku ze względu na błędnie wykonany projekt, poprzedzony wcześniejszą nierzetelną ekspertyzą geologiczną terenu. Na danym podłożu należałoby wybudować budynek w innej technologii niż technologia wskazana w Zamówieniu.

Wykonawca wybudował budynek zgodnie z zamówieniem, więc nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku wskazania niewłaściwej technologii do budowy tego budynku.

2) Wykonawca wybudował drogę – zjazd z autostrady, który „nie trafia” w drogę, do której miał prowadzić.

Jeżeli drogę wykonał zgodnie z projektem nie odpowiada za powstały stan faktyczny – przebudowa zjazdu autostrady może oczywiście zostać wykonana nawet przez tego samego wykonawcę ale w ramach robót dodatkowych za odrębnym wynagrodzeniem.

Zamawiający często maja problem z błędną dokumentacją projektową, a najłatwiejszym sposobem rozwiązania problemu jest nakłanianie Wykonawcy robót do usunięcia usterek.

Ostateczny efekt nie jest zgodny z oczekiwaniami – więc winny jest Wykonawca robót. Jego najłatwiej „postawić w szachu”:

nie odbierzemy robót

nie zapłacimy wynagrodzenia

rozgłosimy ,że jesteście nierzetelni itp…

Znacznie trudniej jest przyznać się do błędu na etapie projektowania i znacznie trudniej pociągnąć do faktycznej odpowiedzialności za szkodę projektanta.

Dlaczego trudniej ?

Firmy budowlane i drogowe (mimo trudnej sytuacji rynkowej) są bardziej wypłacalne od projektantów, których ubezpieczenie OC często wynosi tylko kilkadziesiąt tysięcy złotych a projektują obiekty o wartości dziesiątek lub nawet setek milionów złotych

Wykonawco, jeżeli wykonałeś zamówienie zgodnie ze wskazaniami technologicznymi projektu budowlanego (w tym projektu drogi) nie pozwól się zmusić do ponoszenia konsekwencji za cudze błędy.

O ile wystawiony przez Ciebie dokument gwarancyjny nie rozciąga Twojej odpowiedzialności na wady tkwiące w projekcie, lub w ogóle nie wystawiłeś oddzielnego dokumentu gwarancji, odpowiadasz wyłącznie za wady tkwiące w wykonanym  przez Ciebie przedmiocie Zamówienia.


{ 0 komentarze }

Odwołanie poniżej „progów unijnych”

przez Jakub Baraniewski dnia 3 września 2012

Coraz częściej zgłaszają się do mnie wykonawcy, których oferta zajęła drugie miejsce w przetargu o wartości zamówienia poniżej tzw. „progów unijnych”a podmiot nie został wykluczony ani jego oferta nie została odrzucona.

Niestety w takiej sytuacji nie przysługuje Ci odwołanie.

W chwili obecnej „progi unijne” wynoszą:

Dla usług i dostaw:

130 000 euro, 200 000 euro, lub 400 000 euro, w zależności od rodzaju podmiotu udzielającego zamówienia

Dla robót budowlanych

5 000 000 euro

 

W takim przypadku odwołanie przysługuje wyłącznie od następujących czynności zamawiającego.
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.

 

W praktyce oznacza to, że odwołanie od decyzji w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty  przysługuje wykonawcy (w przetargu, w którym brał udział) wyłącznie w przypadku jego wykluczenia i odrzucenia jego oferty.

 

Ustawodawca w „małych przetargach” uznał, że ważniejsza od prawidłowości i wszechstronności oceny ofert jest szybkość i sprawność postępowania.

 

Odwołanie może Ci również przysługiwać od błędnego wyboru trybu postępowania oraz od opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Odwołania te wnosi się po opublikowaniu w/w opisu lub po ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy w wyniku przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w niewłaściwym trybie.

 

Ale o tym innym razem….

 

Warto zatem żebyś monitorował wszelkie ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych w Twojej branży.

 

Pamiętaj, że po rozstrzygnięciu „małego” przetargu odwołanie zasadniczo przysługuje tylko w przypadku wykluczenia i odrzucenia oferty.


{ 1 komentarz }

Odwołanie – wysokie koszty

przez Jakub Baraniewski dnia 31 sierpnia 2012

Ostatnio zgłasza się do mnie sporo osób, z różnych części Polski, w sprawach stosunkowo niewielkich przetargów (ok.100 – 200 tys. zł.

Najczęściej  – w mojej ocenie – ich stanowisko w sprawie jest zasadne.

Wszyscy oczywiście są bardzo „zapaleni” do składania odwołania.

Do czasu uświadomienia im wysokości kosztów postępowania i konieczności poniesienia ich natychmiast.

Wpis od odwołania wynosi od 7 500 zł do 20 000 zł i są to „sztywne” kwoty, nie stanowiące ułamka od wartości przedmiotu sporu.

Oczywiście w przypadku powodzenia koszty te ponosi ostatecznie Zamawiający. Jednakże niestety nigdy nie ma 100 % pewności wygranej.

O ile przypadku dużych przetargów „sztywne” stawki wpisu działają na korzyść Wykonawców to w mniejszych przetargach są one dużą barierą dla mniejszych podmiotów.

W odróżnieniu od postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w sprawach sądowych przedsiębiorca walczy o swoje pieniądze (cała należną mu kwotę) – więc o wiele chętniej podejmuje ryzyko ponoszenia kosztów opłaty od pozwu w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu.

Natomiast w przetargu walczy o szansę zysku na poziomie od kilku do kilkudziesięciu procent wartości zamówienia…

Niestety tak wysokie koszty odwołania sprawiają, że Zamawiający często przeprowadzają „małe” postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób „nie do końca” odpowiadający przepisom PZP.

Być może warto byłoby omówić ten problem z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i poczynić kroki w kierunku uzmysłowienia tego problemu „decydentom”.

 

 


{ 0 komentarze }